040 839 938

Ročno vakumsko odmaševanje

Ročno odmaševanje izvajamo takrat, ko strojno ni možno oz. potrebujemo poseben pristop za čiščenje cevi.