040 839 938

Lociranje napake s pomočjo videokamere in lokatorja

Natančno določimo smer, točko in globino poškodbe.